moveUP haalt €3,65 miljoen op in Europese kapitaalronde om groei binnen België en internationale expansie te ondersteunen

moveUP, de Belgische scale-up gespecialiseerd in digitale zorg op afstand voor en na orthopedische en bariatrische ingrepen, heeft €3,65 miljoen opgehaald om haar succesverhaal in België en daarbuiten verder te zetten. De kapitaalronde werd geleid door Karista (Frankrijk) en White Fund (België), in een internationaal samenwerkingsverband met Nina Capital (Spanje), CAREvolution (België) en Qbic (België), en de historische aandeelhouders van moveUP. De financiering zal moveUP in staat stellen haar oplossing verder te ontwikkelen en haar internationale expansie te versnellen.

Ondanks de grote vooruitgang binnen de chirurgie blijft een aanzienlijk aantal patiënten ontevreden achter, met chronische pijn als de meest voorkomende klacht. Ontevredenheid van de patiënt gaat hand in hand met een lage betrokkenheid, wat leidt tot een moeizamer revalidatieproces en onverwachte kosten. Met haar digitale oplossing geeft moveUP patiënten een gepersonaliseerd digitaal revalidatieplan, terwijl zorgverleners het herstel van hun patiënten op afstand kunnen opvolgen op basis van dagelijkse data. Hiermee draagt moveUP bij tot minder complicaties en heropnames, alsook een korter ziekenhuisverblijf en een hogere patiënttevredenheid.

De laatste jaren is de vraag naar gezondheidszorg op afstand blijven toenemen. Digitale, (semi-)geautomatiseerde maar toch gepersonaliseerde oplossingen ondersteunen zorgverstrekkers om op elk moment verbonden te blijven met de patiënt, op een gestructureerde manier gegevens te verzamelen en ondertussen de nodige tijd en aandacht te kunnen besteden aan de patiënten die dit het meeste nodig hebben. moveUP biedt waardegedreven behandelingsplannen op een geïntegreerd platform, beheerd door lokale zorgteams en 24/7 ondersteund door b.clinic. Deze virtuele kliniek, een dochteronderneming van moveUP, stelt ziekenhuizen in staat om een deel van de zorg na orthopedische of bariatrische operaties uit te besteden.

Op dit ogenblik wordt de applicatie van moveUP in België terugbetaald na heup- of knieoperaties. moveUP versterkt intussen haar aanwezigheid in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het VK, en verkent ook de Amerikaanse markt. Het platform van moveUP wordt ook gebruikt door verschillende grote biofarmaceutische bedrijven en producenten van medische apparatuur als basis voor de ontwikkeling en verstrekking van datagedreven zorgtrajecten. Dergelijke partnerschappen zullen worden uitgebreid en geïnternationaliseerd.

€3,65 miljoen om het succesverhaal van moveUP verder te zetten

Om haar groei te ondersteunen, heeft moveUP met succes een kapitaalronde afgerond die werd geleid door Karista en White Fund, in een Europees samenwerkingsverband met Nina Capital, CAREvolution en Qbic. Ook oorspronkelijke investeerders, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Sambrinvest, tekenden in op de kapitaalronde. De opgehaalde €3,65 miljoen komt bovenop de €2,7 miljoen die vorig jaar werd toegekend door de European Innovation Council (EIC) om het waardegedreven concept van moveUP verder te ontwikkelen en uit te breiden in orthopedie, bariatrie en andere zorgpaden, zowel in Europa als in de VS.

Ward Servaes, mede-oprichter en CEO van moveUP: “In het afgelopen jaar hebben we enorme vooruitgang geboekt met onze oplossing. Tot nu toe heeft moveUP meer dan 2.000 patiënten begeleid bij hun heup- en knievervanging, zowel voor als na de operatie, met een hoge patiënttevredenheid en datavolledigheid. Deze investering zal ons in staat stellen om uit te breiden. Enerzijds zullen we onze expertise in andere landen toepassen. Daarvoor hebben we al specifieke activiteiten opgestart in een selectie van groeilanden. Anderzijds zullen we verder investeren in ons product. Dit betekent dat we onze principes voor waardegedreven gezondheidszorg verder zullen toepassen in bestaande zorgpaden en ons ook zullen richten op andere gebieden. Het is geweldig om ons concept te kunnen uitbouwen in nauwe samenwerking met zorgverleners in ziekenhuizen, met de zeer gewaardeerde steun van de Belgische en Europese autoriteiten.”

Baudouin Hue, partner bij Karista: “We zijn verheugd om deze nieuwe kapitaalronde mee te leiden en de verdere ontwikkeling van moveUP te kunnen ondersteunen. De meerwaarde van de applicatie voor patiënten, voor zorgverleners en voor het gezondheidszorgsysteem in zijn geheel is onmiskenbaar. Om een idee te geven: de vermindering van het aantal ziekenhuisheropnames, alsook de rationatie van de revalidatie en andere indirecte kosten maken het mogelijk om gemiddeld tot €1.700 per patiënt te besparen (15% van de totale kosten van de procedure), dit met uitstekende klinische resultaten. Als Europese specialisten op het gebied van gezondheidstechnologie zijn wij ervan overtuigd dat moveUP een echte ‘game changer’ aan het worden is, die bijdraagt aan een efficiëntere en waardegedreven gezondheidszorg. Dit ondersteunen we met trots.”

Michel Baijot, voorzitter van White Fund: “Als Belgisch investeringsfonds dat zich concentreert op medtech, willen we het bestaande ecosysteem verrijken door steun te bieden aan veelbelovende projecten met het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de gezondheidszorg. Wij hebben de kapitaalronde van moveUP mee geleid omdat het bedrijf streeft naar betere klinische resultaten tegen een lagere kostprijs, wat resulteert in een betere pre- en postoperatieve ervaring en patiënttevredenheid. We kijken ernaar uit om onze expertise te delen met het team van moveUP om deze klinisch gevalideerde oplossing verder te ontwikkelen, zowel in België als in het buitenland.”

Marc Subirats, partner bij Nina Capital: “Bij Nina Capital investeren we in healthtech-bedrijven die tegemoet komen aan de noden van de patiënt en internationale ambities hebben. moveUP voldoet aan al deze voorwaarden. De oplossing levert zinvolle klinische en waardegedreven resultaten, als het ware een heruitvinding van de gezondheidszorg op basis van technologie. We zullen het moveUP-team ondersteunen om zijn weg te vinden in het complexe landschap van de gezondheidszorg in Spanje, Europa en daarbuiten.”

Jo Dumortier, CEO van CAREvolution: “Bij CAREvolution geloven we dat gezondheid een investering is. Daarom ondersteunen we initiatieven die een positieve impact hebben op de kwaliteit en de kosten van ons gezondheidssysteem, en tegelijkertijd de ervaring van de patiënt verbeteren. moveUP past perfect in deze filosofie. Hun oplossing draagt bij tot betere patiëntenresultaten na orthopedische en bariatrische ingrepen. We kijken ernaar uit de impact ervan te zien in andere zorgpaden.”

Jean Van Nuwenborg, managing partner bij Qbic: “We zijn er trots op om deel uit te maken van de verdere groei en ontwikkeling van moveUP. Sinds de oprichting heeft het bedrijf een ongelooflijke vooruitgang geboekt en we zijn blij dat we ons kunnen aansluiten bij het consortium om dit bedrijf, waaraan twee van onze partners (AZ Maria Middelares en VUB) een betekenisvolle bijdrage hebben geleverd en nog zullen leveren, te ondersteunen.”

 

Over moveUP

moveUP is een bedrijf dat specialiseert in digitale therapie en op unieke wijze de ontwikkeling van medische technologie combineert met zorgverlening. Het bedrijf werd opgericht in 2015 door twee ingenieurs, een advocaat en een orthopedisch chirurg. Vandaag ontwikkelt het team datagedreven gepersonaliseerde digitale zorg op afstand voor post-acute poliklinische patiënten, waarbij betere klinische resultaten worden geleverd tegen een lagere kost, terwijl zorgverleners zich kunnen richten op complexere patiënten of dringende situaties. Dit is mogelijk door de gevalideerde en (semi-)geautomatiseerde waardegedreven behandelingsplannen die moveUP aanbiedt op een geïntegreerd multimodaal platform, beheerd door lokale zorgteams en 24/7 ondersteund door haar virtuele kliniek. moveUP heeft kantoren in Brussel en Gent. Het bedrijf stelt 25 mensen tewerk. Meer informatie is te vinden op www.moveup.care

Over Karista

Karista is een Europese durfkapitaalverstrekker die investeert in baanbrekende bedrijven vanaf hun prille begin tot hun succes. De afgelopen 20 jaar heeft Karista meer dan 90 bedrijven ondersteund en begeleid in gezondheid, de digitale sector en technologie. Karista gelooft dat investeren niet alleen over geld gaat maar vooral over mensen en biedt daarom al in een vroeg stadium ondersteuning aan ondernemers. Het team heeft verschillende achtergronden en brengt verscheidene expertises met zich mee om de portfoliobedrijven op vele niveaus te ondersteunen. Meer informatie is te vinden op www.karista.vc en op www.linkedin.com/company/karistavc.

Over White Fund

White Fund is een investeringsfonds, opgericht in oktober 2019, met als doel de juiste financiële oplossingen en expertise te bieden aan medtech-bedrijven in de pre-commercialisatiefase. Het aandeelhouderschap van White Fund omvat private, publieke, lokale en nationale aandeelhouders met aanzienlijke investeringsmogelijkheden: Noshaq, OGEO FUND, SFPI-FPMI, INVEST FOR JOBS en finance&invest.brussels. White Fund brengt ook belangrijke spelers uit de gezondheidssector samen, zoals het CHU (academisch ziekenhuis) van Luik en Solidaris, die steun bieden en hun netwerk van deskundigen ter beschikking stellen van het initiatief. Meer informatie is te vinden op www.whitefund.be.

Over Nina Capital

Nina Capital is een gespecialiseerde durfkapitaalverstrekker die uitsluitend investeert in het raakvlak van gezondheidszorg en technologie. De onderneming investeert in ondernemers die tegemoet willen komen aan onbeantwoorde noden en een visie op de toekomst delen waarin data, computers, netwerken en andere digitale technologieën betekenisvolle resultaten en inzichten opleveren om de gezondheid en de zorgverlening te verbeteren. Meer informatie is te vinden op www.nina.capital.

Over CAREvolution

CAREvolution is een sociaal investeringsfonds dat innovatie in de gezondheids- en welzijnssector ondersteunt. Het fonds investeert in start-ups die een positieve impact hebben op zowel de kwaliteit als de kosten van ons gezondheidssysteem en die de patiëntenervaring verbeteren. De focus van CAREvolution ligt bij autonomie (oplossingen die mensen de kans geven om langer thuis te wonen en van het leven te genieten in hun dierbare en vertrouwde omgeving), gezonder leven (oplossingen die mensen in staat stellen hun gezondheid proactief te beheren en hun gezondheidsgewoontes te veranderen) en preventie in de werksfeer (oplossingen die werkgevers toelaten om beter in te zetten op de gezondheid en het welzijn van hun werknemers). Meer informatie is te vinden op www.carevolution.be.

Over Qbic

Qbic is een sectoroverschrijdend interuniversitair fonds dat investeert in spin-offs en jonge innovatieve technologieondernemingen die een link hebben met de bij Qbic aangesloten universiteiten en kenniscentra. Qbic wordt beheerd door een onafhankelijk team van deskundigen op het gebied van investeringen en management. Met ongeveer €100 miljoen aan kapitaal is Qbic een van de grootste spin-offfondsen in Europa.
Qbic I startte in 2012 op en wees alle middelen toe aan 18 ventures. Qbic II bevindt zich nu in het laatste investeringsjaar en heeft tot dusver een portfolio van 16 investeringen opgebouwd. Meer informatie is te vinden op www.qbic.be.

Contacteer ons
Ward Servaes CEO & Co-founder, moveUP
Ward Servaes CEO & Co-founder, moveUP
Over moveUP

MoveUP is een Belgisch digitaal therapeutisch bedrijf dat op een unieke wijze de ontwikkeling van medische technologieën combineert met het verlenen van zorg. Het werd opgericht in 2015 door twee ingenieurs, een advocaat en een orthopedisch chirurg en het ontwikkelt data-gedreven gepersonaliseerde digitale zorg op afstand voor post-acute poliklinische patiënten. Hierdoor krijgen patiënten dezelfde klinische resultaten tegen een lagere kostprijs, terwijl zorgprofessionals zich kunnen concentreren op complexere patiënten of dringende situaties. Ze bieden hiervoor op waarde gebaseerde behandelplannen aan op een geïntegreerd multimodaal platform. Dit wordt beheerd door lokale zorgteams en ondersteund door de virtuele kliniek van moveUP, die 24/7 deskundige ondersteuning biedt. MoveUP heeft kantoren in Brussel en Gent en stelt 25 mensen te werk. Ze haalden recent 3,65 miljoen euro op bij binnen- en buitenlandse investeerders.  

Meer informatie: www.moveup.care 

moveUP
Sint-Goedelevoorplein 5
1000 Brussel
België